Home Home
Otisak Otisak
Profil Profil
Intervju Intervju
Kolumne Kolumne
Globtroter Globtroter
Dnevnik Dnevnik
Bunker Bunker
Arhiva Arhiva
Najave Najave
Scena Scena
Anketa Anketa
Kontakt Kontakt


 

Otisak: Larisa Ackov, keramičarka

 

Ljudska figura kao znak

 

ImageLarisa Ackov je keramičarka koja je izgradila vlastiti mikrokosmos, koji je nastao kao rezultat njene intervencije u prostoru realnog pomoću imaginacije. Simbolički obrađeni predeli javljaju se kao stilizovani pejzaži sa jasnom potrebom da komuniciraju sa okolinom.
Larisa je završila Fakultet primenjenih umetnosti, odsek Keramika. Na istom odseku je magistrirala 2004. godine. Član je ULUPUDUS-a od 2004. godine. Dobitnik je ovogodišnje nagrade Novembarskog salona grada Pančeva za 2005. godinu.

 

O inspiraciji: Privlače je svetovi iz mašte, bajke o začaranim šumama i oživelom drveću, mitovi u kojima su prisutni lavirinti, kao i tajanstvena mesta na kojima obitavaju božanstva. Istražuje principe postojanja pojava i stanja, kako fizičkih, tako i duhovnih i emotivnih. Trudi se da nađe i sačuva trajno u prolaznosti, da odgonetne skrivenu logiku određene pojave. Inspirišu je životinje, snovi, kao i pogled iz aviona: tada pogled na prirodu dobija drugu dimenziju, sve se pretapa, različiti delići se spajaju u celinu. Njeno interesovanje nije pojedinac, već ono što je prepoznatljivo zajedničko u ljudima ili tipovima ljudi: kolektivna svest, tipični doživljaji sveta i stvarnosti kojih ljudi često nisu ni svesni, razmešteni u prostoru i vremenu.

 

O motivima: Motiv joj je najvažnija odrednica, najveći podsticaj da se bavi likovnim izrazom. On je najčešće u njenim radovima jasno zamrznut trenutak neke duge priče, ali je i realna priča, kao na pr. priča o drvetu ili čamcu, ali i simbolično prikazano stanje svesti u nekoj situaciji: mira, straha, odluke, čežnje... Ono što je podstiče na rad je simbolika nekog prizora, produbljena percepcija. Omiljeni motivi su joj biljke, životinje, ljudi, čiji stilizovani oblici naseljavaju površine posuda i naročito skulptura - stilizovani pejzaži, brda, gradovi, reke... Motivi koje koristi su vezani za njene prve fascinacije životom, za prve vizuelne i likovne ljubavi.

 

O izložbama: Izlagala je na pedesetak grupnih izložbi, uglavnom vezanih za keramiku - godišnje bijenalne, trijenalne smotre, kao i na izložbama koje su predstavljale našu keramiku u svetu: Atina, Melburn, Sidnej... Prvu samostalnu izložbu "Susret" imala je u galeriji Mali Signidunum u Beogradu. Izložbom su dominirale instalacija u pesku Pustinja i Čamci. Galerija je bila prekrivena peskom, pretvorena u obitavalište pustinjskih bića i gradova. Bila je to priča o dobru i zlu, svesnom ili slučajnom odabiru nekog određenja. "Na izložbi "Susret" prvi put sam shvatila značaj povratnog signala koje delo umetnika pruža onog momenta kada se otuđi od njega. Sve sto sam videla na sopstvenoj izložbi izgledalo mi je novo, otkrivalo mi je mnogo toga i osmislilo mi je duhovnu putanju", kaže Larisa. Usledila je potom izložba Obala u muzeju Primenjene umetnosti u Beogradu. Bila je to magistarska izložba, na kojoj su bili izloženi panoi sa pričama čamaca u pejzažu, posude oslikane stilizovanim bićima i prvi put velike instalacije u pesku. Dominirao je pejzaž Obala u kome na isto more izlaze različite zemlje koje su međusobno prožete, ali istovremeno i bojom odvojene vizuelne celine. Na jednom delu instalacije pojavljuje se crna zemlja Fabrika, armagedonsko crnilo se širi i izliva u more, time boji pejzaž u crno. Pretvara život u smrt. Na izložbi Jezero u Torontu dominirala je kružna instalacija koja mnoge podseća na mandalu. U pustinji ispucalog tla oko jezera se širi i živi oaza zelenila. Po jezeru plove dva čamca, sa stilizovanom muškom i ženskom figurom, priča je zapravo o ljubavi, ono što daruje život ljudima, kao što voda daje život prirodi, tj. pejzažu. Priče su uvek slojevite: u radu sledi više logika, koje asocijativno povezuje, pa je rezultat iako zagonetan, odgonetljiv. Izložba "Nepoznata zemlja" bila je, zapravo, ispunjenje želje da čitav prostor bude jedna zemlja, a šetnja kroz galeriju putovanje kroz stilizovane teritorije, različite simbole i utiske. U pitanju je instalacija sastavljena od sedam celina koje se sastoje iz mnoštva delova. Pesak vizuelno objedinjuje sve radove. Svi prizori polaze od realnog sveta, ali u sebe integrišu sadržaje njene svesti, stav prema životu, svetu...

 

ImageO nadahnuću: Mnoge stvari su potpuno neobjašnjive, ne funkcionišu objašnjenja tipa podsvest. Ono ne objašnjava čudesno nizanje slučajnosti, uklapanja ili osećaj da se sve stvara samo, a umetnik je samo nešto kao voljne ruke, dovoljno uporan da izdrži fizičko naprezanje da nešto izvede i pomogne tom nečemu da se obelodani. "Volim osećaj kada se crtež koji oslikavam iscrtava sam delić vremena unapred, tako da bukvalno vidim šaru."

 

O prožimanju svega postojećeg: Prava je šteta što većina ljudi nema svest o dejstvu predmeta na bića. Predmeti u našoj okolini, pogotovu u intimnom prostoru imaju snažno dejstvo na psihu, emociju i životnu energiju. Magija nije prestala da postoji, samo nije moderno da se o njoj priča. Umetničko dela, u ma kom obliku, imaju magičnu moć. Ona su stalni izvori zračenja određene energije.

 

O kiču: Kič je diletatnsko delo nastalo iz koristoljublja, bez istinskog nadahnuća. Mediji, kao rasprostanjeniji kućni priijatelji i bogovi kreiraju estetske standarde. Kič i šund istiskuju umetnost, pornografija i perverzija potiru zdrav osećaj ljubavi, sve vrste šokantne moralne nakaznosti tu su samo da bi se stvorile potrošačke potrebe i da bi se pribavili točkići za bolesni mehanizme. Bude u ljudima ono što je zversko, loše, banalno, stvaraju i neguju trendove, laži, bolesti. Posle se vade na "to narod traži". A šta on može da traži posle te decenijske lobotomije?

 

O planovima za budućnost: Na proleće naredne godine sledi izložba u Staroj kapetaniji u Zemunu. Galerija je na samoj obali, kao i da sama plovi po vodi. Izložba će biti insiprisana rekom i anđelima čuvarima. Zatim će tokom maja izlagati u galeriji Singidunum. Publika će moći da vidi radove koje Larisa retko izlaže: posude i panoe, čija je tematika vezana za fenomen ljubavi - za čežnju, težnje, moći susreta, zagrljaja, ljubavi. Biće to zaljubljeni početak leta.

 

Piše: Jasmina Bogićev


 
Knjige
 
Galerija
 
Strip
 
Muzika
 
Film
Advertisement