Home Home
Otisak Otisak
Profil Profil
Intervju Intervju
Kolumne Kolumne
Globtroter Globtroter
Dnevnik Dnevnik
Bunker Bunker
Arhiva Arhiva
Najave Najave
Scena Scena
Anketa Anketa
Kontakt Kontakt


 

Bunker: Faruk Šehić, bosanskohercegovačka proza

 

Automat

 

Image1. Sjedio je u zemunici br. 5 lijevo od rezervoara za vodu.

 

2. Lijevom rukom je držao automat za drvenu oblogu cijevi.

 

3. Preklopni kundak je naslonio na stomak.

 

4. Prstima desne ruke nategnuo je otponac zatvarača.

 

5. Zatvarač je izvukao metak iz okvira.

 

6. Vidio je mesinganu čahuru i bronzano zrno pred ustima cijevi.

 

7. Pustio je otponac i metak je ušao u cijev.

 

8. Izišao je u tranšej, koji je bio smrznut i nepodesan za hodanje.

 

9. Nakratko je provirio preko grudobrana.

 

10. Dole je bila njihova linija, zaklonjena gustim drvećem.

 

11. Regulator paljbe je podesio na rafal.

 

12. Malo se povio i podigao je pušku iznad glave.

 

13. Naslonio je cijev na deblo grudobrana.

 

14. Mozak mu je bio strašno prazan.

 

15. Pucao je kratkim rafalima.

 

16. Nakon dvadesetak sekundi ispucao je cijeli okvir.

 

17. Cijev puške je bila vrela i sjajna od ulja za čišćenje.

 

18. Zapalio je cigaru iz poluprazne kutije, koju je dobio jutros kao dnevno sledovanje.

 

19. Nozdrve mu je punio miris baruta.

 

20. Bio je to svakodnevni ritual.

 

21. Odozdo, kao da su se naljutili, počeli su bjesomučno pucati.

 

22. Čučao je u tranšeju, gledajući u dno porcije za hranu.

 

23. Padali su trombloni.

 

24. Rasprskavajući meci stvarali su osjećaj neposredne blizine neprijatelja.

 

25. Ušao je u zemunicu.

 

26. Bila je loše pokrivena.

 

27. Kroz UNHCR najlon, tu i tamo, prodirali su zraci sunca ispunjeni lelujavim zrncima prašine.

 

28. Jedan njegov drug pravio je od drveta kalašnjikov za dijete.

 

29. Drugi je spavao na kamenu, koji nisu mogli iščupati.

 

30. Kamen su prekrili slamom i humanitarnim dekama.

 

31. Trombloni su zapinjali za grane i rasprskavali se u zraku.

 

32. Postepeno je jenjavala vatra sa obje strane.

 

33. Vratio se u tranšej.

 

34. Bilo je oko pola pet poslije podne.

 

35. Tada su obično prestajali lažni napadi.

 

36. Znojio se mada je bilo hladno.

 

37. Skinuo je šljem.

 

38. Godilo mu je strujanje hladnog zraka po oznojenoj glavi.

 

39. Razmišljao je o tome šta će biti za ručak: grah ili riža.

 

40. Bilo mu je svejedno.

 

41. Ako bude mesa u hrani, znao je da će ići u akciju.

 

42. Vadio je rasutu municiju iz desnog džepa hlača.

 

43. Strpljivo je punio prazan okvir automatske puške.

 

44. Prošlo je petnaest minuta od prekida pucnjave.

 

45. Spuštao se mrak.

 

46. Sutonsko nebo, koje je osmatrao kroz tamne grane, bilo je crveno.

 

47. Dole, daleko iza neprijateljske linije, rijeka je bila mirna i užasno plava.

 

48. Zvijezde su se pomaljale iz svojih skloništa.

 

49. Vladavina zubatog sunca je bila završena.

 

50. Bio je to svakodnevni ritual.

 

51. U njegovoj zemunici ložili su vatru.

 

52. Čuo je kako raspravljaju hoće li biti smjene.

 

53. U rovu susjedne zemunice neko je pušio cigaru.

 

54. Bilo mu je muka.

 

55. Pljuvačka mu se skupljala u ustima.

 

56. Povratio je žućkastu tekućinu, poprskavši pri tom čizme.

 

57. Hraknuo je par puta, izbacivši iz usta i grla želučani sadržaj sa rijetkim komadićima neprovarene hrane.

 

58. Obrisao je usta rukavom umaštene vjetrovke.

 

59. Zapalio je cigaru.

 

Dodatak. Zvjezdani nadnevak br. 2562. Iz dnevnika kap. Pikara.

 

60. Pepelom je natrljao lice i kosu.

 

61. Provukao se kroz neprijateljsku liniju noći sličan.

 

62. Preplivao je rijeku sa nožem u zubima.

 

63. Prošao je kroz minsko polje siguran kao Isus kad hoda po vodi.

 

64. Došao je do tenkovskog položaja.

 

65. Tenk je bio izvrsno ukopan.

 

66. Preko grudobrana od vreća sa pijeskom, virila je njegova duga cijev.

 

67. Posada tenka je spavala u betonskoj zemunici.

 

68. Popeo se na grudobran.

 

69. Objema rukama je uhvatio cijev tenka.

 

70. Savio ju je prema zemlji.

 

71. Cijev je postala surla.

 

72. Tenk se pretvorio u cirkuskog slona.

 

73. Napravio je istinsko čudo i pokoru.

 

74. Alelujah, alelujah pjevali su vrapci u krošnjama.

 

75. Mislim da se tako sve odigralo.

 

"Severni bunker", broj 10, avgust 2002.

 

Beleška o autoru: Faruk Šehić je rođen 14. aprila 1970. godine u Bihaću, živi u Sarajevu. Objavio "Pjesme u nastajanju", 2000. Omnibus, Sarajevo.

 
Knjige
 
Galerija
 
Strip
 
Muzika
 
Film
Advertisement